simge
Büyüt
Sembol sanatta, özellikle resim ve heykeltraşlıkta çok kullanılır. Örneğin arslan kudretin sembolüdür. Heykeldeki küre dünyayı temsil etmekte ve heykelde imparatorluk gücünün tüm dünya üzerindeki uygulanması simgelenmektedir. 

Sözlükte "simge" ne demek?

1. Belli bir insan topluluğunun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne ya da işaret, remiz, rumuz timsal, sembol; bir elementi kısa olarak belirtmek için kabul edilmiş, kararlaştırılmış harf ya da harfler.
2. Bir düşünceyi, soyut bir kavramı belirten somut nesne ya da işaret.
3. Bir özelliği tümüyle kendi üzerinde toplayan örnek.

Simge kelimesinin ingilizcesi

n. symbol, sign, image, ensign, emblem, attribute, embodiment, epitome, exemplar, representation, specimen, token, type